Jiřina Lockerová      

Každé lidské bytosti byly dány dvě kvality: SÍLA a DAR. Síla člověka vede k setkání se svým osudem, jeho dar ho zavazuje dělit se s ostatními o to dobré, co je v něm. Člověk musí vědět, kdy má použít svou sílu a kdy svůj dar.

Paulo Coelho

Úvodní motto mých stránek, které je provází již několik let, jsem se rozhodla ponechat také u nové verze mé prezentace. A to právě proto, že jsem si uvědomila, jak se - osud i dar - začaly na mé cestě propojovat.

Propojování pozoruji také u mojí profese – ilustrátorky a malířky. Zpočátku jakoby stály proti sobě – ve smyslu praktickém i výrazovém. Ilustrace, které mě živily, neboť byly prací zadanou nakladatelem a obrazy, kterými se vyjadřovala duše, byly tvorbou svobodnou. To vše začaly propojovat SYMBOLY.

Při tvorbě symbolů – esencí, meditačních karet a mandal – v komunikaci s duchovním prostorem – vyslanou myšlenkou, textem či záměrem, přijímám seslaný vhled či informační energii, kterou přebírá zručnost ruky držící tužku, pastelku nebo štětec a spojením všech zkušeností se snaží přenést a předat dál seslaná poselství…

Ateliér AJEN – www.ajen.cz

 NEBE NA ZEMI - video 

 

Jiřina Lockerová ak.mal.

Narodila jsem se v roce 1957 v Brně. Od dětství můj zájem kreslit a malovat byl podporován. A to především mým otcem, který vynikal v ryteckém řemesle. Pokračovala jsem studiem na střední škole uměleckoprůmyslové v oboru grafiky u profesora Dalibora Chatrného a následně 6 let na vysoké škole v Praze (VŠUP v Praze, v letech1977 – 84), v oboru Ilustrace a užitá grafika.

Poté jsem žila s rodinou asi 20 let v Praze a vytvořila ilustrace k poezii, do časopisů a především k mnoha knižním titulům vědecko - naučných a dětských knih, jako např. leporela – Mláďata, Na dvoře, V lese a také portréty v knize Panovníci českých zemí, Skladatelé světové hudby, Světoví dramatici a další, … Tato část výtvarné práce byla jasně vedena potřebami a podmínkami nakladatelů, autorů textů a předloh. Od roku 1998, v souvislosti s operaci páteře, došlo ke změně. Objevením možností léčby pránického těla, se začala odvíjet cesta k volné tvorbě. Zájmem o zenové meditace a vnímání niterných prožitků, jsem se dostala k volné malbě jako prostředku vyjadřování a sdělování. Souběžně s tím jsem studiem psychotroniky a duchovních terapeutických postupů využívala schopnosti k tvorbě symbolů a obrazů s terapeutickým zaměřením. Vytvořila jsem takto 3 různé soubory karet a knihy mandal, v nichž se uplatnily inspirativní prožitky z meditačních cest na posvátná místa v Čechách, v Irsku a Anglii.

První prací vytváření karet v meditačním naladění byly obrazy “Bachova Květová terapie v symbolech”. Následovyly karty meditační- “Cesta ke grálu” a karty “Sladění”, které čerpaly inspiraci z cest a meditací v Irsku.

Také v posledních letech pokračuji v malbě obrazů čerpajících z prožitků kontemplací. Doufám, že v nich dokážu spojit výtvarný zájem s hledáním podpory k uzdravení a hlubšího pochopení životních problémů. Pocit prohlubování vlastní duchovní cesty se pokouším takto předat a nabídnout dalším.

Slovo autorky k výstavě obrazů : v galerii Vyšehrad 2013

„Dívám-li se na své obrazy s odstupem doby a hledám ve slovech, co vyjadřují v mém životě, napadá mne následující: Přijetí touhy po dokonalosti, touhy po vystoupení k vrcholu, po spočívání v Bohu a prožívání vnitřní radosti je také spojeno s přijetím tohoto omezeného, nedokonalého způsobu vyjádření - malbou štětcem, vyjádřením barvou a tvarem. Jsem ráda, že mě život přivedl k možnosti malovat podněty z vnitřního, ztišeného prožívání dotyků Boha. “


V obrazech z období roku 2015 se ve mně objevila potřeba změny a ta se projevila větším uvolněním v pestrosti barev a hravosti spojené s dětskou radostí.

 


Kontakty: mobil:777088074, tel.323673567, e-mail: lockerova@centrum.cz