Jiřina Lockerová      

Každé lidské bytosti byly dány dvě kvality: SÍLA a DAR. Síla člověka vede k setkání se svým osudem, jeho dar ho zavazuje dělit se s ostatními o to dobré, co je v něm. Člověk musí vědět, kdy má použít svou sílu a kdy svůj dar.

Paulo Coelho

Úvodní motto mých stránek, které je provází již několik let, jsem se rozhodla ponechat také u nové verze mé prezentace. A to právě proto, že jsem si uvědomila, jak se - osud i dar - začaly na mé cestě propojovat.

Propojování pozoruji také u mojí profese – ilustrátorky a malířky. Zpočátku jakoby stály proti sobě – ve smyslu praktickém i výrazovém. Ilustrace, které mě živily, neboť byly prací zadanou nakladatelem a obrazy, kterými se vyjadřovala duše, byly tvorbou svobodnou. To vše začaly propojovat SYMBOLY.

Při tvorbě symbolů – esencí, meditačních karet a mandal – v komunikaci s duchovním prostorem – vyslanou myšlenkou, textem či záměrem, přijímám seslaný vhled či informační energii, kterou přebírá zručnost ruky držící tužku, pastelku nebo štětec a spojením všech zkušeností se snaží přenést a předat dál seslaná poselství…

Ateliér AJEN – www.ajen.cz

 NEBE NA ZEMI - video 

 

JIŘINA LOCKEROVÁ  akad. mal.

Narodila jsem se v roce 1957 v Brně. Vystudovala jsem na Střední uměleckoprůmyslové škole obor grafiky u Prof. Dalibora Chatrného, na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze obor ilustrace. Jako ilustrátorka, jsem dělala ilustrace především v oboru vědeckých a dětských knih. Zakázky na ilustrace přicházely jedna za druhou a tak jsem  vytvořila ilustrace k více než 30 knižním titulům.
Operace páteře v roce 1994 pro mě znamenala počátek zájmu o alternativní způsoby léčby - léčení pránou, reiki, automatickou kresbu, cvičení jógy a taj-chi, psychtroniku a geomantické práce.

Od roku 1998 jsem se začala zabývat více volnou tvorbou - malbou obrazů. Inspirací pro motivy obrazů  díky meditační zenové praxi, byly vize jednoduchých tvarů – symbolů. Vedle tohoto zdroje, jsem pro několik blízkých přátel namalovala obraz s léčivým zaměřením. To pokračovalo v nabídce malování osobních obrazů a obrazových energetických zářičů s terapeutickým účinkem – souborů karet. První takovou příležitostí byla zakázka na karty:" Bachova květová terapie v symbolech". Tyto karty byly vydány spolu s knihou v roce 2001. Během tříleté spolupráce s psychoterapeutem Matoušem Řezníčkem ve Sdružení pro elementární terapii jsem nabízela pomoc při hledání podstaty problémů ve vztazích. Často jsme používali symboly jako prostředek osobního a duchovního vývoje.
V průběhu roku 2002 postupně vznikají další řady symbolů, jako sada 12 elementárních symbolů - rezonujících s dvanácti archetypy znamení zvěrokruhu a cyklus 22 kosmogramů prostorových. Používám někdy jejich kresby, ale vytvořila jsem je také jako prostorové drátěné plastiky, které lze používat k čištění a harmonizování prostoru. Můj zájem o vyciťování a práci s energií krajiny jsem rozvíjela na seminářích Marka Pogačnika a Pavla Kozáka. Geomantické praxi jsem se potom v průběhu dvou let věnovala ve spolupráci s Janem Tajbošem. V několika projektech v Čechách a také na Slovensku jsme realizovali vlastní průzkumnou geomantickou práci.
Studijní cestou na posvátná místa druidské kultury v Irsku vedenou ing. Pavlem Kozákem, se pro mě otevřela díky působení starých kamenorytin silná inspirace pro namalování meditačních karet:"Karty cesty ke grálu" .
Staly se mi podnětem k vytvoření nové transformační metody pro člověka, působící především v archetypální úrovni jeho psychiky, nazvané AWENGEN.

V  roce 2007 jsem začala kreslit a malovat mandaly na různá témata. Perokresby mandal k vybarvování byly vydány  knižně jako: Mandaly Atlanťanů, Léčivé mandaly andělů a Léčivé mandaly archandělů. S mandalou Kristovy lásky přišel podnět namalovat soubor mandal na téma tělesných orgánů léčebně působících, jejichž účinek je nasměrován k odhalení a řešení  příčin oslabeného nebo nemocného fyzického těla. Potom přicházely témata na další mandaly.  44. Mnadala nejvyšší lásky završila tento cyklus. Nabízím je v podobě karet, doma vyráběných, jednotlivých zalaminovaných kartičkách a přívěsků na krk. A také jako zarámované autorské tisky.
V roce 2009 v prosinci mě nakladatelství Maitrea vydalo karty "SLADĚNÍ". Seznámení s možnostmi jejich praktického používání nabízím formou jednodenních seminářů./ od ledna 2010 nabízím stále další termíny/
U stejného nakladatele / Maitrea/ v následujícím roce se podařilo vydat také meditační karty: " CESTA KE GRÁLU" a nyní k těmto kartám jsou nabízené i semináře.

 Svoji tvorbu obrazů prezentuji občas na výstavách a doufám, že jejich silným vyzařováním je mi umožněno pro vás formou prožitku otevírat zkušenost jiného druhu komunikace a vnímání vůbec.

Kontakty: mobil:777088074, tel.323673567, e-mail: lockerova@centrum.cz