1 / Má hora / 1998 / olej na plátně / 45 x 50 cm

2 / Pyramida 1 / 1998 / olej na plátně / 20 x 30 cm DAROVÁNO

3 / Symbol Života / 1998 / olej na plátně / 20 x 30 cm

4 / Touha po dokonalosti / 1998 / olej na plátně / 45 x 45 cm PRODÁNO

5 / Tajemství pyramidy / 1998 / olej na plátně / 45 x 50 cm

6 / Cestou sebepoznání / 1998 / olej na plátně / 40 x 45 cm

7 / Brána / 1998 / olej na plátně / 45 x 50 cm

8 / Zahrada / 1998 / olej na desce / 35 x 40 cm PRODÁNO

9 / Usměv stromu / 1998 / olej na plátně / 32 x 32 cm

10 / Hlubina / 1998 / olej na plátně / 50 x 70 cm / PRODÁNO

11 / Dokonalost ticha / 1998 / olej na plátně / 60 x 60 cm

12 / Lehkost / 1999 / olej na plátně / 75 x 55 cm

13 / Stvoření měsíce / 1999 / olej na plátně / 75 x 75 cm / PRODÁNO

14 / Zrození Slunce / 1999 / olej na plátně / 70 x 70 cm / PRODÁNO

15 / Linka a prostor / 1999 / olej na plátně / 55 x 60 cm

16 / Prostor / 1999 / olej na plátně / 40 x 45 cm

17 / Nadějné probouzení světla / 1999 / olej na plátně 55 x 60 cm

18 / Jednota v mnohosti / 1999 / olej na plátně 45 x 50 cm

19 / Zen / 1999 / olej na plátně / 70 x 50 cm

20 / V pohybu / 1999 / olej na plátně / 45 x 58 cm / PRODÁNO

21 / Návrat / 1999 / olej na plátně / 50 x 50 cm

22 / K srdci země / olej na plátně 1999 / 75 x 70 cm

23 / Poselství / 1999 / olej na plátně / 60 x 75 cm / PRODÁNO

24 / S lehkostí / 1999 / olej na plátně 70 x 45

25 / Cesta / 1999 / olej na plátně / 20 x30

26 / Klidno / 1999 / olej na plátně / 20 x 30

27 / Gejzír světla / 1999 / olej na plátně / 20 x 30 cm / PRODÁNO

28 / Síla z ucelení / 1999 / olej na plátně / 20 x30 cm / PRODÁNO

29 / Klíček víry / 1999 / olej na plátně / 20 x 30 cm / PRODÁNO

30 / Pronikání do tajů / 1999 / olej na plátně / 20 x 30 cm / PRODÁNO

31 / Paprsek naděje / 2000 / olej na plátně / 20 x 30 cm

32 / Pramen síly vzniku / 2000 / olej na plátně / 20 x 30 cm / PRODÁNO

33 / Sen / 2000 / olej na plátně / 20 x 30 cm

34 / Smíření / 2000 / olej na plátně / 20 x 30 cm

35 / Léčivý osobní obraz / 2000 / olej na plátně / 20 x 30 cm

36 / Rozkvetlá poušť / 1999 / olej na plátně / 40 x 55 cm PRODÁNO

37 / Zázračná cesta odpoutání / 2000 / olej na plátně / 70 x 70 cm

38 / Mizivá hranice světla / 2000 / olej na plátně / 70 x70 cm

39 / Zpráva / 2000 / olej na plátně / 70 x 70 cm

40 / Prosba / 2000 / olej na plátně / 75 x 90 cm

41 / Požehnání / 2000 / olej na plátně / 90x 80 cm

42 / Za obzor / 2000 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

43 / Přítomnost / 2000 / olej na plátně / 50 x 70 cm

44 / Odpoutání / 2000 / olej na plátně / 50 x 60 cm / PRODÁNO

45 / Síla / 2000 / olej na plátně / 75 x 90 cm prodáno

46 / Zrození Slunce 2 / 2001 / olej na plátně / 120 x 120 cm / PRODÁNO

47 / Esence / 2001 / olej na plátně / 80 x 90 cm / PRODÁNO

48 / Harmonie vztahu / 2001 / olej na plátně / 80 x 90 cm PRODÁNO

49 / Zrození měsíce / 2002 / 120 x 120 cm

50 / Pokora / 2002 / olej na plátně / 80 x 90 cm

51 / Změna / 2002 / olej na plátně / 80 x 90 cm

52 / Propojení v lásce / 2002 / olej na plátně / 90 x 100 cm / PRODÁNO

53 / Štěstí / 2001 / olej na plátně / 80 x 90 cm / PRODÁNO

54 / Transformace / 2002 / olej na plátně / 80 x 90 cm PRODÁNO

55 / Voda / 2003 / olej na plátně / 99 x 99 cm / PRODÁNO

56 / Země / 2003 / olej na plátně / 99 x 99 cm / PRODÁNO

57 / Vzduch /  2003 / olej na plátně / 99 x 99 cm / PRODÁNO

58 / Oheň / 2004 / olej na plátně / 100 x 100 cm / PRODÁNO

60 / Hojnost / 2005 / olej na plátně / 110 x 50 cm / PRODÁNO

61 / osobní obraz – J. Hulec

62 / Oslava / 2007 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

63 / Podpora / 2007 / olej na plátně / 120 x 90 cm / PRODÁNO

64 / Děkování / 2008 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

65 / Chrám / 2008 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

66 / Studna Poháru / 2008 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

67 / Grál / 2008 / olej na plátně / 170 x 90 cm / PRODÁNO

68 / Esence 2 / 2009 / olej na plátně / 80 x 90 cm / PRODÁNO

69 / Komunikace / 2009 / olej na plátně / 90 x 90 cm

70 / Cesta / 2009 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

71 / K jádru / 2009 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

72 / K podstatě / 2009 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

73 / K vrcholu / 2009 / olej na plátně / 90x 90 cm

74 / Otevřenost / 2009 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

75 / Tvoření / 2009 / olej na plátně / 90 x 90 cm

76 / Vnitřní síla / 2009 / olej na plátně / 90 x 90 cm

77 / Svoboda / 2009 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

78 / Proud / 2010 / olej na plátně / 20 x 30 cm

79 / Prolnutí živlů / 2010 / olej na plátně / 20 x 30 cm

80 / Odraz / 2010 / olej na plátně / 20 x 30 cm

81 / Přiblížení / 2010 / olej na plátně / 20 x 30 cm

82 / Pohlazení / 2010 / olej na plátně / 20 x 30 cm / PRODÁNO

83 / Naděje / 2010 / olej na plátně / 20 x 30 cm /

84 / Vyvrcholení / 2010 / olej na plátně / 110 x 60 cm / PRODÁNO

85 / Dimenze / 2010 / olej na plátně / 130 x 90 cm PRODÁNO

86 / Láska / 2011 / olej na plátně / 140 x 90 cm / PRODÁNO

87 / Amalatára / 2012 / olej na plátně / 20 x 30 / DAROVÁNO

88 / Spojení / 2011 / olej na plátně / 90 x 90 /

89 / K radosti / 2012 / olej na plátně / 80 x 90 / PRODÁNO

90 / Duhová dimenze / 2012 / olej na plátně / 90 x 90 cm /

91 / Život v radosti / 2012 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

92 / Hledání / 2012 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

93 / K počátku / 2012 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

94 / Osobní květina / 2012 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

95 / Meditace / 2012 / olej na plátně / 90 x 90 cm /

96 / Dar / 2012 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

97 / Podstata / 2012 / olej na plátně / 90 x 90 cm /

98 / Vzedmutí / 2012 / olej na plátně / 20 x 30 cm /

99 / Léčivý pramen / olej na plátně / 20 x 30 cm /

100 / Tichá voda / 2012 / olej na plátně / 20 x 30 cm /

101 / Dračí síla / 2012 / olej na plátně / 20 x 30 cm /

102 / Povzbuzení / 2012 / olej na plátně / 20 x 30 cm /

103 / V hlubině / 2012 / olej na plátně / 20 x 30 cm /

104 / S proudem / 2012 / olej na plátně / 20 x 30 cm / PRODÁNO

105 / Duhové ráno / 2012 / olej na plátně / 20 x 30 cm / PRODÁNO

106 / Nevím / 2012 / olej na plátně / 20 x 30 cm / VĚNOVÁNO

107 / Počátek / 2012 / olej na plátně / 110 x 110 cm /

108 / Brána 2 / 2012 / olej na plátně / 40 x 90 cm /

109 / Tajemství života / 2012 / olej na plátně / 110 x 80 cm /

110 / K počátku 2 / 2012 / olej na plátně / 105 x 90 /

111 / Trávy 1 /  2012 / olej na plátně / 105 x 90 cm / PRODÁNO

112 / Trávy s květy / 2012 / olej na plátně / 80 x 70 cm /

113 / Trávy v slunci / 2012 / olej na plátně / 100 x 70 cm /

114 / Esence vody / 2012 / olej na plátně / 45 x 60 cm / PRODÁNO

115 / Esence lesů / 2012 / olej na plátně / 45 x 60 cm /

116 / Esence větru / 2012 / olej na plátně / 45 x 60 /

117 / Poselství Jana od Kříže / 2012 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

118 / Doteky světla / 2012 / olej na plátně / 90 x 80 cm /

119 / Přijetí Krista / 2013 / olej na plátně / 90 x 90 cm /

120 / Temná noc / 2013 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

121 / Domov Krista (Otec) / 2013 / olej na plátně / 90 x 90 cm /

122 / Úcta k ženě / 2013 / olej na plátně / 45 x 60 cm / PRODÁNO

123 / Terezka / 2013 / olej na plátně / 45 x 60 cm /

124 / Otevřená radost / 2013 / olej na plátně / 45 x 45 cm /

125 / Fialová v modré (V trojici) / 2013 / olej na plátně / 45 x 45 cm /

126 / Zážeh / 2013 / olej na plátně / 80 x 90 cm /

127 / Strom / 2013 / olej na plátně / 20 x 30 cm /

128 / Podpora u DNA / 2013 / olej na plátně / 55 x 60 cm /

129 / Postoj / 2013 / olej na plátně / 40 x 55 /

130 / Proudy 1 / 2013 / olej na plátně / 40 x 55 /

131 / Proudy 2 / 2013 / olej na plátně / 40 x 55 cm /

132 / Proudy 3 / 2013 / olej na plátně / 40 x 55 cm /

133 / Žena – umělec / 2013 / olej na plátně / 45 x 60 cm / PRODÁNO

134 / Žena – vládnoucí, spravující / 2013 / olej na plátně / 45 x 60 cm /

135 / Žena – nevěsta / 2013 / olej na plátně / 45 x 60 cm / PRODÁNO

136 / V náruči Boží / 2013 / olej na plátně / 90 x 90 cm /

137 / Plamen života / 2013 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

138 / Pestré světlo / 2013 / olej na plátně / 90 x 90 cm /

139 / Strom života / 2013 / olej na plátně / 50 x 50 cm / PRODÁNO

140 / Strom života 2 /2013 / olej na plátně / 55 x 60 cm /

141 / Srdce Pany Marie / 2013 / olej na plátně / 90 x 90 cm /

142 / Hostýnská madona / 2013 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

143 / Černá madona / 2013 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

144 / Světlo světla / 2013 / olej na plátně / 105 x 90 cm /

145 / Esence růstu – Slunce / 2013 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

146 / Esence vody 2 / 2014 / olej na plátně / 45 x 60 cm /

147 / Modlitba / 2014 / olej na plátně / 90 x 90 cm

148 / Zrození duše / 2002 – 2014 / olej na plátně / 100 x 85 cm /

149 / Obraz duše 1 / 2014 / olej na plátně / 90 x 90 cm

150 / Obraz duše 2 / 2014 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

151 / Strom života 3 / 2014 / olej na plátně / 45 x 45 cm / VĚNOVÁNO

152 / Ajen / 2014 / olej na plátně / 90 x 100 cm /

153 / Rozpouštění / 2014 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

154 / Objetí Matky / 2014 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

155 / Esence lesa velká / 2014 / olej na plátně / 130 x 90 cm / PRODÁNO

156 / Modlitba 2 / 2014 / olej na plátně / 90 x 90 cm /

157 / Esence moře / 2014 / olej na plátně / 130 x 90 cm / PRODÁNO

158 / Vlna s vlnou / 2014 / olej na plátně / 90 x 90 cm

159 / Síla dubice / 2014 / olej na plátně / 90 x 90 cm

160 / Znovuzrození / 2014 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

161 / Plamen / 2014 / olej na plátně / 80 x 90 cm

162 / Boží hvězda / 2015 / olej na plátně / 110 x 110 / PRODÁNO

163 / Scelování / 2015 / olej na plátně / 90 x 90 / PRODÁNO

164 / Obraz duše 3 / 2015 / olej na plátně / 90 x 90 / PRODÁNO

165 / Odevzdání / 2015 / olej na plátně / 90 x 90 /

166 / Obraz duše KA / 2015 / olej na plátně / 90 x 90 / PRODÁNO

167 / Údolí provázků / 2015 / olej na plátně / 45 x 60 /

168 / Proměna / 2015 / olej na plátně / 25 x 35 /

169 / Z hloubky / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 /

170 / Nové uzemnění / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 /

171 / Rostem spolu / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 /

172 / Jiskra naděje / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 /

173 / Slovo / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 /

174 / Hra 2 / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 /

175 / Hravost / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 /

176 / Svižně / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 /

177 / Sluneční koupel / 2015 /olej na plátně / 45 x 45 /

178 / Bohatost / 2015 / olej na plátně / 50 x 50 /

179 / Zdánlivý spánek / 2015 / olej na plátně / 45 x 45/

180 / Vyvažování / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 /

181 / Touha / 2015 / olej na plátně / 50 x 50/

182 / Vlnění / 2015 / olej na plátně / 50 x 50/

183 / Grybla / 2015 / olej na plátně / 45 x 60 /

184 / Probouzení DNA / 2015 / olej na plátně / 50 x 50 cm

185 / Sedmihoří / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 cm

186 / Světlo Buddhů / 2015 / olej na plátně / 100 x 90 cm / PRODÁNO

187 / S Václavem za národ / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 cm

188 / Vše je dobré / 2015 / olej na plátně / 50 x 50 cm

189 / Pouštím ji / 2015 / olej na plátně / 45 x 45 cm

190 / Při cestě / 2015 / olej na plátně / 50 x 50 cm

191 / Oslava rozletu / 2016 / olej na plátně / 45 x 45 cm

192 / Ocásek / 2016 / olej na plátně / 45 x 45 cm

193 / Kněží hora / 2016 / olej na plátně / 45 x 60 cm

194 / Zdroj / Světlo buddhů 2 / 2016 / olej na plátně / 90 x 90 cm / PRODÁNO

195 / Světlo druidů / 2016 / olej na plátně / 90 x 90 cm

196 / Světlo druidů 2 / 2016 / olej na plátně / 90 x 90 cm

197 / Alaghpuridži 1 - Vymezení / 2016 / olej na plátně / 90 x 90 cm / VĚNOVÁNO

198 / Hledání směru / 2016 / olej na plátně / 90 x 90 cm

199 / Navracení / 2016 / olej na plátně / 90 x 90 cm

200 / Mezi nebem a zemí / 2016 / olej na plátně / 90 x 90 cm

201 / Vyzařování / 2016 / olej na plátně / 90 x 90 cm

202 / Vortex / 2016 / olej na plátně / 90 x 90 cm

203 / Věčný zákon / SANATANADHARMA / 2016 / olej na plátně / 100 x 100 cm / NEPRODEJNÉ

204 / Vesmír / 2016 / olej na plátně / 90 x 90 cm