ELEMENTÁRNÍ SYMBOLY - galerie

Nazvala jsem tak sadu dvanácti tvarů, která byla sestavena brzy po dokončení souboru karet k bachovým esencím. V době hledání postupů, jak nejúčinněji při pochopení podstaty svých potíží nastartovat změnu ve svých navyklých reakcích, jsem našla možnost, jak účinně lze působit energií tvaru, který byl vyjmutý z jádra symbolu esence. Tento jednoduchý uzavřený tvar vychází z „kruhu“ /je jeho modifikací/. V seminární praxi jsem se potom přesvědčila, jak silné působení je možné pocítit obvzláště, když se tyto symboly uvedou do pohybu – tedy zacvičí. Myslím tím takové cvičení, kde stojíme na místě a tvar symbolu položený před sebou vykreslujeme pohybem rukou – a to pomalu, s prodlouženým dechem.
Pro cvičení je důležitá určitá připravenost - ujasnění potřeby změny a čeho se týká, tedy vybrat si jeden nebo více tvarů cíleně na ujasněné téma situace, ve které se nacházíme.
Tento soubor symbolů mám zařazený do své metody přeladění AWENGEN k použití ve třetím kroku: přelaďování starých archetypálních struktur – modelů mentálních přesvědčení. Přiřazení těchto tvarů k 12 znamením zvěrokruhu, jen pomohlo rozlišit jejich působení.

Cvičení elementárních symbolů je velmi účinná metoda jednak pro zcitlivění svého vnímání energií jemněhmotného světa, a také jak rychle a účinně se dostat k proměně záznamu v té úrovni aury a v podvědomí, která dokáže v propojení s tělesnou úrovní obnovit prapůvodní mentální harmonický tvar.
Proto bych vám chtěla doporučit, abyste si na poprvé vybrali raději jen jeden symbol ke cvičení a další třeba jen k lepšímu pochopení svého stavu, toho, s čím potřebujete na sobě pracovat. Později si můžete vybrat i tři symboly a ty si postupně zacvičit. Doporučuji každý symbol zacvičit třikrát. Poznáte možná jak každé zacvičení vnímáte odlišně.
Podobně jako si vybíráte z různých typů karet, je na vaší intuici odhadnout nebo si vytestovat zda máte zacvičení vybraných symbolů opakovat několik dnů za sebou nebo stačí jen to jedno odblokující zacvičení.
Pokud byste měli potřebu cokoliv se mnou zkonzultovat nebo se o něčem poradit, můžete mi napsat mail nebo zavolat.


CVIČENÍ SYMBOLŮ

ELEMENTÁRNÍ SYNBOLY – TVARY ke cvičení

Máte-li vybraný jeden nebo případně tři symboly z 12 pro cvičení odblokujícího zaměření, položte si symbol před sebe na stolek nebo na zem a uvědomte si nejspodnější výchozí bod na středové ose symbolu. V uvolněném postoji mírně pokrčených kolen s rovnou páteří, pozorností v HARA ( - je energetické centrum při 2. čakře, asi tři cm pod pupkem ) a na středy svých dlaní, spojíte své ruce spíš konečky všech prstů než dlaněmi do výchozí pozice pro tvarový cvik. Tvar symbolu vykreslujete v prostoru před svým tělem oběma rukama současně tak, že opíšou každá polovinu tvaru symetricky děleného osou a spojí se opět v bodě, v kterém se tento tvar uzavírá. Po lehkém zadržení dechu se ruce s nádechem z tohoto ucelujícího bodu dávají do pohybu, aby opsaly tvar symbolu jestě jednou v opačném směru, který je vlastně cestou zpět do výchozího bodu cviku. Cvičení, které je provedené v dostatečně uvolněném stavu, v meditačním naladění, s prodlouženým nádechem i výdechem a velmi pomalým pohybem, s pozormostí na dech a hara centrum v těle, velmi silně aktivuje vnímání jemněhmotných těl aury a to nejen své vlastní. Cvičí-li vedle vás nebo naproti vám někdo další, jste schopni velmi citlivě zavnímat přez scitlivělé čakry jeho pohyb přímo ve své auře. Jste tak schopni pozorovat velmi jasně a citlivě průběh působení v propojování energetických center, jejich stav, případně napomoci jejich sladění nebo jde-li o sladění s partnerem, vzájemné harmoničtější sladění čakerního systému mezi vámi pro vaše soužití.
Toto slaďování a obnova propojení mezi čakerními centry, mezi jednotlivými úrovněmi – vrstvami těl kolem těla fyzického, je takto snadno, jednoduše dosažené ve spojitosti s podvědomou složkou psychiky –tedy v souvislosti s archetypálními vlastnostmi a schopnostmi bytosti člověka – jeho prapůvodním nastavením, z kterého se v průběhu věků a řady inkarnací odchýlil a natolik vzdálil, že už těžko hledá co vše má být jeho skutečnou kvalitou, jeho součástí, co k němu patří a na co zapomněl / at už jakýmkoliv přičiněním/
Výchozí bod pro cvičení najdete označený na přehledu symbolů. Jen u symbolu 2, kterým je kruh se středem, bych upřesnila jeho možnosti cvičení. Jako nejvhodnější výchozí bod, vnímám jeho střed – znamená to, že vaše dlaně jsou spojené v úrovni srdce a pohyb začínáte se spojenými dlaněmi a to buď vzhůru nebo dolů a potom teprve se oddělují a vykreslují obvodový kruh. U tohoto symbolu je na vás, kterou variantu zvolíte, podle toho, jestli cítíte potřebu posílit své uzemnění nebo naopak pozvednout se do duchovního napopjení.

Tento způsob cvičení symbolů, který se mi otevřel před více jak pěti lety, se dostává k vám až nyní, po etapě různých zkušeností s nimi a zpětných reakcí lidí, s kterými jsem je cvičila. Až po té, co jsem si dokázala uvědomit jejich význam a důležitý přínos v období transformačních přeměn a jsem sama dostatečně přesvědčena o jejich síle a smyslu použití, je předávám a doporučuji vám – všem scitlivělým bytostem na cestě…