NÁSTĚNNÁ MALBA  - galerie

Možná nejenom mě se dějí věci, kdy se pouštím do něčeho, co by mně „ ani ve snu nenapadlo“. A tak dalším překvapením pro mě byla  výzva udělat nástěnnou malbu v soukromé vile. Tématem malby bylo  ŠAMBALA. Přes mnoho dnes známých informací jsem se rozhodla pro jedinečný přístup neovlivněný znalostmi o Šambale ale tradičně jsem dala přednost inspiraci zprostředkované skrze přímé napojení.
Než jsem se dostala k vlastním návrhům, čekala mne ještě cesta do Irska, která svými hlubokými zážitky na místech megalitických staveb byla vynikající průpravou pro tuto práci.
Po návratu z Irska jsem ve spojení s místnosti, kam měla tato malba přijít, nakreslila během pár hodin všechny návrhy – které přišly jako snové vize v jakémsi bdělém polospánku.  Z tužkou zachycených vizí jsem nakreslila pastelkami barevné návrhy ve formátu A4 .
Jejich barevná úprava, ve spojení se zdrojem této inspirace, natolik souzněla s přáním zadavatele, že jsem se dala do realizace této malby.

Malba začala již na podzim 2010. Začala jako práce na vytváření posvátného prostoru a nebyla vždy jednoduchá.
Pozorovala jsem na sobě, že se po malování cítím nezvykle unavená jak fyzicky, tak psychicky. Byla jsem svou pozorností upnuta především k provádění malby, ale také jsem si připomínala pokaždé spojení s duchoními průvodci, bytostmi z nehmotných úrovní, které bylo třeba propojit, vyzvat k účasti a vnímat jejich podporu. Jen v několika málo okamžicích přišlo ke mě spontánně pár vhledů do obsahu symbolů – jako určitý výklad těch obrazů na stěnách. Informace z malby přinášely významy jednotlivých stěn a symbolů jako o jednom propojeném celeku. Malba vystupovala ze stěn, naplňovala prostor a  mne svou posvátností. Nástěnná malba byl proces tranformace jak mne, tak prostoru realizace. Dokončení otevřelo přístup k posvátnému prostoru všem přítomným a vnímavým bytostem. Vyvrcholením práce bylo vlastní předání malby, které proběhlo uvedením zadavatele a členů rodiny do posvátného prostoru. Práci jsem dokončila a předala s nadějí, že bude sloužit lidem, rozvíjet jejich sebeuvědomění jako čistých bytostí světla a rozvíjet jejich sounáležitost.