OLEJOMALBA

  Olejomalbu odstartovaly v mém životě zenové meditace. V meditacích jsem viděla symboly, které jsem si zaznamenávala. Přesto mi stále chyběla odvaha s olejomalbou začít. Měla jsem před olejomalbou repekt, protože jsem si myslela, že volná tvorba vyžaduje osobitý přístup a vyžaduje silné sdělení vyjádřené jasně a jednoduše. Na to jsem si dlouhou dobu netroufala. Nakonec z vnitřní potřeby jsem se rozhodla do malování pustit a během jednoho víkendu namalovala sedm obrazů. Tím začala má etapa malování obrazů.
  S olejomalbou jsem byla také postavena před nový problém. Každý obraz je orginál a když jej prodávám, tak se s ním loučím. Bylo to pro mne nové téma ke zpracování rozloučit se s něčím do čeho jsem dala kus sebe. Jako vystudovaný grafik jsem byla zvyklá, když něco vytvořím, že prodávám autorské grafické tisky a tím se neloučím se svým dílem.
  Olejomalba mi ale poskytla nový prostor pro sdělení, které jsem se snažila v obrazech vyjádřit. Během let jsem se pokusila najít pro sdělení, které mé obrazy přinášejí svůj osobitý styl, který se snaží lidem přiblížit svět mého nitra.
  Malba se pro mě stala spíše vyjadřovacím prostředkem  inspirace z duchovního světa a  životních situací.

 

galerie 1 – 8

GALERIE 7N

GALERIE 8N